Poniższa lista stanowi wykaz wybranych projektów. Na Państwa życzenie zostanie udostępniony pełny wykaz zrealizowanych usług.

 

Audyty energetyczne

 • audyt budynku Kordegardy, Oranżerii, Stajni, Figarni Pałacu w Wilanowie;
 • audyt budynku A i B Biblioteki Narodowej w Warszawie;
 • audyt Szkoły Muzycznej w Gnieźnie, Złotowie, Bydgoszczy, Pile, Szamotułach wykonany na zlecenie Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • audyt budynku Farmacji, Dydaktycznego, Domu Studenta, Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
 • audyt budynków Instytutu Psychiatrii w Warszawie;
 • audyt budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie;
 • audyt Klasztoru Ojców Jezuitów „Na Górce” w Zakopanem, Bytomiu oraz Nowej Soli;
 • audyt budynków użyteczności publicznej na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bielany w Warszawie;
 • audyt Urzędu Skarbowego we Wrocławiu;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Policji w Poznaniu i Koninie;
 • audyt efektywności ekologicznej dla Starostwa w Opolu Lubelskim;
 • audyt Hali Sportowej Centralnego Ośrodka Lekkoatletycznego w Spale.

Studia wykonalności

 • Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego;
 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze;
 • Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie;
 • Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki;
 • Termomodernizacja budynku techniczno- socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska i Wola Niżna – Gmina Jaśliska;
 • Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury;
 • Remont Domu Kultury w Ozimku – etap II.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Zarzecze na lata 2015 – 2020;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Rokietnica na lata 2016 – 2020;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Czarna na lata 2016 – 2020;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Jarocin na lata 2016 – 2020;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Mszana Dolna na lata 2016 – 2020;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Borzęcin na lata 2016 – 2020;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy dla Gminy Roźwienica na lata 2016 – 2020.

Dlaczego ja?

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015