Rzeszow

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – Oś Priorytetowa 3 Czysta Energia – Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

W IV kwartale b.r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłosić konkurs, w ramach którego wspierane będą działania polegające na głębokiej modernizacji budynków użyteczności publicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty im podległe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe mogą uzyskać do 85% bezzwrotnej dotacji na realizację zadań obejmujących m.in.:

  • ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów;
  • modernizację lub wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;
  • modenizację lub kompleksową wymianę instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
  • instalacji OZE;
  • modernizację lub wymianę oświetlenia.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych.

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji  w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji o samym programie odnajdą Państwo na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/index.php

 

 

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *