Wpisy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – Działanie 5.3/5.3.1 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniach 12.10.2015 r. – 06.11.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe.

Czytaj dalej