Wpisy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

26.11.2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – Oś Priorytetowa III. Czysta Energia. Realizujemy zlecenia w zakresie przygotowania wniosków, studiów wykonalności, jak i audyty energetyczne.

W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyksać wsparcie finansowe na przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej m.in. takie elementy jak:
Czytaj dalej