Wpisy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nabór wniosków w  ramach programu OA-9 Wspieranie zadań  z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji. 

WFOŚiGW w Warszawie do 30.10.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać  pełne dofinansowanie projektów polegających na:

Czytaj dalej