Wpisy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji budynków

WFOŚiGW w Krakowie do 30.09.2016 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Pomoc finansowa obejmuje zadania polegające na:

  • ociepleniu przegród budowlanych (ścian i stropów) o łącznej powierzchni powyżej 600 m 2;
  • wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynków;
  • modernizacji kotłowni dla których moc budowanych urządzeń wynosi minimum 40 kW.

Czytaj dalej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym – IV kwartał 2015 r.

W IV kwartale bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu głębokiej termomodernizacji energetycznej budynków należących do sektora publicznego oraz mieszkalnego. Program skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytucji pozarządowych, jak i podmiotów leczniczych.

Czytaj dalej