Wpisy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

W sierpniu 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych z głęboką termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, a także służby ratownicze mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizacje zadań polegających m.in. na:

Czytaj dalej