malopolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym – IV kwartał 2015 r.

W IV kwartale bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu głębokiej termomodernizacji energetycznej budynków należących do sektora publicznego oraz mieszkalnego. Program skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytucji pozarządowych, jak i podmiotów leczniczych.

W ramach konkursu priorytetowo będą traktowane zadania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku o co najmniej 60%. Wspierane będą działania polegające m.in. na:

  • ociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej;
  • wymianie oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła;
  • zastosowaniu systemów zarządzania energią;
  • wykorzystania technologii OZE w budynkach.

Wsparcie finansowe obejmie do 60% poniesionych kosztów i udzielane będzie w formie bezzwrotne dotacji.   Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie przez wnioskodawcę audytów energetycznych, które posłużą m.in. do oceny istniejącego stanu oraz możliwych do osiągnięcia oszczędności energii.

Więcej informacji odnośnie warunków uzyskania wsparcia odnajdą Państwo na stronie RPO Małopolskie w dokumentach programowych

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *