sunset-879122_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ogłoszenie o naborze

W dniach 29 lipca – 30 sierpnia b.r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest jst.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, obejmującej do 85% kosztów kwalifikowanych projektu i będzie skierowane m.in. na:

  1. Głęboką kompleksową modernizację budynków, w tym:
  • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;
  1. instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
  2. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych (stanowiących kluczowy element projektu), które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku  i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.

Do kluczowych załączników, niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie projektu należą:

  • audyt energetyczny budynku objętego projektem;
  • studium wykonalności projektu;
  • wyciąg z projektu budowlanego;
  • formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji dotyczących samego konkursu odnajdą Państwo na stronie internetowej RPO Woj. Warmińsko – Mazurskiego, pod linkiem http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2364/431-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-schemat-b.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *