lublin-1034105_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, lipiec/sierpień 2017 – informacja o planowanym naborze

Na przełomie lipca sierpnia b.r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje ogłosić nabór wniosku w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty z zakresu głębokiej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wsparcie finansowe obejmuje do 85% kosztów kwalifikowanych (w ramach konkursu nie został określony minimalny, jak i maksymalny poziom kwotowy projektu, kwoty dofinansowania).

Beneficjentami działania są jednostki samorządu lokalnego, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, jak i jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Do najistotniejszych załączników, wymaganych na etapie składania wniosku, należą:

  • audyt energetyczny budynku będącego przedmiotem projektu (koszt kwalifikowany);
  • studium wykonalności projektu (koszt kwalifikowany);
  • wyciąg z dokumentacji technicznej (opracowanie dokumentacji technicznej stanowi koszt kwalifikowany);
  • wyciąg z kosztorysu inwestorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru odnajdą Państwo na stronie internetowej RPO Województwa Lubelskiego pod linkiem http://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html.

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *