wroclaw-933152_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Typ 3.3 A – informacja o planowanym naborze

Na 1 września 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaplanował rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Konkurs będzie skierowany dla projektów o znaczeniu /zasięgu wnioskodawcy wykraczającym poza obszar ZIT lub poza obszar OSI.

O dofinansowanie projektów w zakresie modernizacji energetycznej budynków mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  • jednostki organizacyjne JST;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji, obejmującej do 85%  wydatków kwalifikowanych. Planowane do dofinansowania zadanie musi być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Termin opublikowania ogłoszenia o konkursie 31 lipca 2017 r. Więcej informacji o konkursie mogą Państwo odnaleźć w SZOOP Województwa Dolnośląskiego oraz w momencie ogłoszenia konkursu na portalu informacyjnym RPO Woj. Dolnośląskiego pod linkiem http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/.

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *