Plany gospodarki niskoemisyjnej

Po co gminie PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest potrzebny, by ubiegać się o wsparcie środkami z funduszy unijnych działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Dzięki opracowaniu planu można uzyskać środki na działania związane z termomodernizacją budynków, transportem publicznym, instalacją odnawialnych źródeł energii itp. Bezpośrednimi korzyściami z wdrożenia w życie planu są także poprawa jakości powietrza, oszczędności w budżecie gminy z tytułu zmniejszenia zużycia mediów i polepszenie wizerunku samorządu.

Jak możemy Ci pomóc?

Zajmujemy się kompleksową realizacją planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), począwszy od przygotowania wniosków o dofinansowanie, opracowania samego planu, poprzez działania wspierające takie jak: tworzenie baz niskiej emisji, realizację kampanii informacyjnych i promocyjnych na terenie gminy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • Doradzimy;
  • Opracujemy bazy niskiej emisji, przeprowadzimy inwentaryzację zużycia energii;
  • Wykonamy audyty energetyczne;
  • Zapewnimy wsparcie IT (ankiety online, strony i serwisy edukacyjne dla kampanii promocyjnych).
  • Stworzymy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodny z wytycznymi NFOŚiGW, czy też WFOŚiGW;
  • Przeprowadzimy szkolenia dotyczące planu.
  • Zajmiemy się promocją planuna terenie Gminy – opracujemy materiały promocyjne pod względem zarówno merytorycznym, jak i kreatywnym. Wykonamy druk materiałów reklamowych.
  • Pomożemy w realizacji planu przez przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Aktualności