narodowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ogłoszenie o I naborze wniosków w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

NFOŚiGW w Warszawie do dnia 30.12.2016 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii. W ramach programu:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (brak wymogu ujęcia podmiotu w tzw. „Mapie potrzeb zdrowotnych”);
  • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów;
  • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków;
  • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów

mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 85% na realizację szeroko pojętych zadań związanych z termomodernizacją budynków.

Więcej informacji o warunkach otrzymania wsparcia odnajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW pod linkiem http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12016/

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *