Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

NFOŚiGW w Warszawie w dniach 22 stycznia 2016 r. – 29 kwietnia 2016 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań polegających na głębokiej termomodernizacji budynków.

W ramach konkursu państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe oraz administracja rządowa mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację takich zadań jak:

  • ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachów i dachów;
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, bądź wymiana źródła ciepła;
  • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji  w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.  Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie aktualnego audytu energetycznego budynku podlegającego termomodernizacji.

Więcej informacji odnośnie samego konkursu odnajdą Państwo na stronie NFOŚiGW pod linkiem http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *