poznan-85099_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego – nabór wniosków z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

W dniach 28.06.2017 – 04.08.2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z obszaru ZIT MOF Poznań. Czytaj dalej

wroclaw-933152_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Typ 3.3 A – informacja o planowanym naborze

Na 1 września 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaplanował rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Czytaj dalej

fields-1215528_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – informacja o planowanym naborze wniosków w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na IV kwartał b.r. planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 3.3 RPO woj. świętokrzyskiego Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Czytaj dalej

lublin-1034105_1920

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

W sierpniu 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych z głęboką termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, a także służby ratownicze mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizacje zadań polegających m.in. na:

Czytaj dalej

malopolskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji budynków

WFOŚiGW w Krakowie do 30.09.2016 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Pomoc finansowa obejmuje zadania polegające na:

  • ociepleniu przegród budowlanych (ścian i stropów) o łącznej powierzchni powyżej 600 m 2;
  • wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynków;
  • modernizacji kotłowni dla których moc budowanych urządzeń wynosi minimum 40 kW.

Czytaj dalej

Rzeszow

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

26.11.2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – Oś Priorytetowa III. Czysta Energia. Realizujemy zlecenia w zakresie przygotowania wniosków, studiów wykonalności, jak i audyty energetyczne.

W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyksać wsparcie finansowe na przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej m.in. takie elementy jak:
Czytaj dalej

podlasie1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – Działanie 5.3/5.3.1 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniach 12.10.2015 r. – 06.11.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe.

Czytaj dalej

malopolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym – IV kwartał 2015 r.

W IV kwartale bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu głębokiej termomodernizacji energetycznej budynków należących do sektora publicznego oraz mieszkalnego. Program skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytucji pozarządowych, jak i podmiotów leczniczych.

Czytaj dalej

966-jarzomb-6559

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Ze względu na nieścisłości, co do kryteriów dostępu do konkursu, w dniu 13.07.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o anulowaniu planowanego na dzień 27.07.2015 r. rozpoczęcia naboru wniosków

Czytaj dalej

966-jarzomb-6559

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – nabór wniosków

Począwszy od 27.07.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj dalej

mazowieckie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nabór wniosków w  ramach programu OA-9 Wspieranie zadań  z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji. 

WFOŚiGW w Warszawie do 30.10.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać  pełne dofinansowanie projektów polegających na:

Czytaj dalej

lemur

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacja o planowanym naborze wniosków w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – nabór wniosków w okresie 30.06.2015 r – 31.12.2015 r.

NFOŚiGW planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie projektów, w ramach których prowadzone będą inwestycje polegające na projektowaniu i budowie, bądź tylko budowie nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czytaj dalej

narodowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacja o naborze wniosków w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach – nabór wniosków w okresie 02.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Do 31.12.2015 r. małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o uzyskanie dotacji na częściową spłatę kredytów zaciągniętych na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków, poprawą ich efektywności energetycznej, bądź zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Czytaj dalej