mazowieckie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nabór wniosków w  ramach programu OA-9 Wspieranie zadań  z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji. 

WFOŚiGW w Warszawie do 30.10.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać  pełne dofinansowanie projektów polegających na:

dociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych;
dociepleniu stropodachu;
wymianie stolarki okiennej;
wymianie drzwi zewnętrznych.
Dotacja udzielana jest na warunkach preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia części jej spłaty (w przypadku jednostek samorządowych kwota umorzenia wynosi do 40% uzyskanej kwoty dofinansowania, w przypadku pozostałych beneficjentów do 10%).

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie przez beneficjenta aktualnego audytu energetycznego budynku podlegającego termomodernizacji. Koszt związany z jego opracowaniem stanowi koszt kwalifikowany i jest w pełni finansowany z środków WFOŚiGW w Warszawie.

Więcej informacji odnośnie zasad konkursu odnajdą Państwo na stronie WFOŚiGW w Warszawie http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-pb.

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *