Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacja o planowanym naborze wniosków w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – nabór wniosków w okresie 30.06.2015 r – 31.12.2015 r.

NFOŚiGW planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie projektów, w ramach których prowadzone będą inwestycje polegające na projektowaniu i budowie, bądź tylko budowie nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Wsparcie udzielane będzie w formie:

  • dotacji do 60% poniesionych kosztów związanych z wykonaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej;
  • pożyczki do 1200 zł na budowę 1 m2 budynku.

O dofinansowanie mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych (z wyłączeniem państwowych jednostek samorządowych), samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego, w którym jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziału lub akcji, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu zamieszczone są na stronie internetowej NFOŚiFGW http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/.

0 komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *