Począwszy od 2010 r. wykonałem ponad 160 opracowań na potrzeby Klientów instytucjonalnych,
jak i prywatnych. Moje doświadczenie stanowi gwarancję wykonania dokumentacji energetycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, ale również z uwzględnieniem realnych możliwości wykonania przyjętych założeń.

 Uprawnienia

  • uprawnienie Ministerstwa Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (nr uprawnień MI/ŚE/1883/2009)
  • wpis nr 3890 do centralnego rejestruWykazu osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej’ prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • członek Zrzeszenia Audytorów Polskich
  • licencja zarządcy nieruchomości

Doświadczenie

  • szereg wykonanych opracowań budynków mieszkalnych, sakralnych, użyteczności publicznej
  • współpraca z instytucjami prowadzącymi nabory wniosków w ramach programów operacyjnych
  • koordynacja i praca w zespole oceniającym wnioski w ramach programu ‚Zielone inwestycje’ na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2013/2014 r.)

 Skuteczność

  • 100% skuteczności – wszystkie ze 168 wykonanych przeze mnie opracowań energetycznych uzyskało pozytywną opinię niezależnych weryfikatorów NFOŚiGW, BGK, WFOŚiGW

Praktyka

  • 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zdobyte na stanowisku Dyrektora Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  • opracowanie projektu termomodernizacji oraz montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, stanowiącego jedną z pierwszych tego typu inwestycji w Polsce (inwestycja zrealizowana w ramach programu ‚Termomodernizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu’).

 

Dlaczego ja?