966-jarzomb-6559

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Ze względu na nieścisłości, co do kryteriów dostępu do konkursu, w dniu 13.07.2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o anulowaniu planowanego na dzień 27.07.2015 r. rozpoczęcia naboru wniosków

Czytaj dalej

966-jarzomb-6559

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – nabór wniosków

Począwszy od 27.07.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj dalej

mazowieckie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nabór wniosków w  ramach programu OA-9 Wspieranie zadań  z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji. 

WFOŚiGW w Warszawie do 30.10.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać  pełne dofinansowanie projektów polegających na:

Czytaj dalej

lemur

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacja o planowanym naborze wniosków w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – nabór wniosków w okresie 30.06.2015 r – 31.12.2015 r.

NFOŚiGW planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie projektów, w ramach których prowadzone będą inwestycje polegające na projektowaniu i budowie, bądź tylko budowie nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czytaj dalej

narodowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacja o naborze wniosków w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach – nabór wniosków w okresie 02.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Do 31.12.2015 r. małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o uzyskanie dotacji na częściową spłatę kredytów zaciągniętych na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków, poprawą ich efektywności energetycznej, bądź zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Czytaj dalej