Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

W sierpniu 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych z głęboką termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, a także służby ratownicze mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizacje zadań polegających m.in. na:

Czytaj dalej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji budynków

WFOŚiGW w Krakowie do 30.09.2016 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Pomoc finansowa obejmuje zadania polegające na:

  • ociepleniu przegród budowlanych (ścian i stropów) o łącznej powierzchni powyżej 600 m 2;
  • wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynków;
  • modernizacji kotłowni dla których moc budowanych urządzeń wynosi minimum 40 kW.

Czytaj dalej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

26.11.2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – Oś Priorytetowa III. Czysta Energia. Realizujemy zlecenia w zakresie przygotowania wniosków, studiów wykonalności, jak i audyty energetyczne.

W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyksać wsparcie finansowe na przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej m.in. takie elementy jak:
Czytaj dalej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – Działanie 5.3/5.3.1 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniach 12.10.2015 r. – 06.11.2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe.

Czytaj dalej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym – IV kwartał 2015 r.

W IV kwartale bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu głębokiej termomodernizacji energetycznej budynków należących do sektora publicznego oraz mieszkalnego. Program skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytucji pozarządowych, jak i podmiotów leczniczych.

Czytaj dalej