Oferuję Państwu usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa energetycznego

Obok wykonywania audytów energetycznych (będących głównym profilem działalności firmy), moja działalność obejmuje:

  • opracowywanie audytów energetycznych oraz kompletnych wniosków w ramach programu ‚Czyste Powietrze’;
  • opracowywanie studiów wykonalności projektów z zakresu termomodernizacji, rewitalizacji, jak i innych, aplikujących o pozyskanie środków zewnętrznych;
  • opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnych dla Gmin;
  • kompleksowe opracowywanie wniosków o pożyczkę lub dotację w ramach konkursów ogłaszanych przez IZ RPO, NFOŚiGW, czy też WFOŚiG;
  • przygotowanie założeń dla planów zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

W przypadku nawiązania współpracy wykonane przeze mnie opracowania podlegają 24-miesięcznej gwarancji, w ramach której, zobowiązuje się do ich bezpłatnej aktualizacji względem zmieniających się przepisów prawa oraz wymogów konkursów ogłaszanych przez IZ RPO, NFOŚiGW, czy też WFOŚiGW.

Nasi Klienci

ministerstwo
wilano
uni
szpital
spala
psych
policja
bn
jezuici
bielany

Dlaczego ja?

Wybrane audyty

 • Pałac w Wilanowie
 • Biblioteka Narodowa
 • Dzielnica Bielany (Warszawa)
 • Klasztor Ojców Jezuitów „Na Górce” w Zakopanem
 • Centralny Ośrodek Lekkoatletyczny w Spale

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015
enfoldwplk